Fogalomtár

A fogalomtár célja, hogy tisztázzon minden fogalmat, ami a szervezetfejlesztéshez és a coachinghoz kapcsolódik.

Kompetencia

 A felnőttképzési törvény definíciója: A felnőttképzésben részt vevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére. Forrás: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. § 20.

John Coolahan (Európai Tanács oktatáspolitikai szakértője) szerint a kompetencia definíciója: „a kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában”

Kraiciné Dr. Szokoly Mária szerint a kompetencia definíciója: „kompetencia dinamikus jelenség, az oktatás, a képzés, a szakmai és személyes tapasztalatok együttesét jelenti, ezáltal meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasságot értenek alatta.”

Alap és kulcskompetenciák

Európai tanács referencia kerete: Az alapkészségekhez sorolja a túlélési, az élethez szükséges készségeket és az alapvető írás, olvasás és számolási készségeket. A referencia keret megfogalmazásában a kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, problémamegoldásra, különböző szituációkban és kontextusokban alkalmazatóak.

Referenciakeret kulcskompetenciák

 • Anyanyelvi kommunikáció
 • Idegen nyelvi kommunikáció
 • Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
 • Digitális kompetencia
 • A tanulás tanulása
 • Személyközi és állampolgári kompetenciák
 • Vállalkozói kompetenciák
 • Kulturális kompetencia

Anyanyelvi kommunikációs kompetencia

Palo Altoi kommunikációkutató iskola szerint: „Nem lehet nem kommunikálni.”A kommunikáció alapfunkcióinak célja személyközi és társadalmi szinten, hogy a szükséges információkat a társadalom tagjaihoz eljuttassa. A beszélünk érzelmi, informális, ellenőrzési, motivációs funkció., szociális funkció,

Szőke-Milinte Enikő megfogalmazásában: gondolataink, érzelmeik kifejezésének eszközei a verbális komm., nem verbális komm., vokális komm.,

Generikus kompetenciák

 • Kommunikációs kompetencia
 • Együttműködési kompetencia
 • Szociális kompetencia