Kommunikációs kompetencia fejlesztő tréning

 

“A kommunikációban a személyiség egésze nyilvánul meg, ezért a kognitív, a szociális, a személyes és a speciális kompetenciák alapját képező komplex kompetencia. ” (Szőke-Milinte Enikő)

Kommunikációs kompetencia fejlesztésének főbb moduljai

  • Asszertív kommunikáció, erőszakmentes kommunikáció,
  • Konstruktív és megerősítő visszajelzés kultúrája,
  • Nonverbális kommunikáció,
  • Vokális kommunikáció, beszédtechnikai gyakorlatok,
  • Kommunikációs stílusok és viselkedés típusok,
  • Prezentációtechnika,
  • Kérdezéstechnika,
  • Aktív figyelem, értő figyelem technikái,
  • A kommunikáció akadályai, korlátozó tényezői,
  • A tranzakcióanalízis modellje – emberi játszmák

Egy tréningnap több modulból is állhat, azonban a modulok nagy része önálló tréningnapként is megállja a helyét. A fejlesztés elemeit a kitűzött cél komplexitása határozza meg.

Képzési tanácsadás időpontját elérhetőségeim valamelyikén tudjuk egyeztetni. A tanácsadás célja, hogy a célok mentén haladva, a legmegfelelőbb képzési tervet alkossuk meg, ami előre viszi a szervezet egészét.